Invloed Cornutus op verkeersbeleid De Meern groter dan gedacht

Een klein jaartje geleden alweer schreef ik een verhaaltje over een druk kruispunt in mijn woonplaats De Meern. Kort samengevat ging het hierover. Op alle toeleidende wegen naar dat kruispunt geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Maar op dat kruispunt zelf mag je 50 rijden. Iedere weg is voorzien van een bord einde 30 kilometer-zone en aan de overzijde van het kruispunt staat weer een bord 30 kilometer-zone. Het kruispunt is twintig, hooguit dertig breed. Een beetje suffe constructie dus, die de aandacht bovendien behoorlijk afleidt.

Meernbrug 30 kilometer (1)

Meernbrug 30 kilometer (3)

Je weet, ik klim niet zo gauw in de pen, maar die keer besloot ik de gemeente een vraag te stellen naar het waarom. Misschien zat er wel een plausibel verhaal achter. Ik doe wel alsof ik alles weet, maar dat is heus niet zo hoor. Ik stelde de vraag waarom er voor deze oplossing is gekozen en waarom het kruispunt niet ook gewoon 30 kilometer gemaakt is? Na enig aandringen kreeg ik dit antwoord van de gemeente.

Geachte heer Nutus,

Van de verantwoordelijke afdeling Mobiliteit & Milieu hebben wij vernomen dat de door u gesignaleerde verkeerssituatie inderdaad niet logisch lijkt. De afdeling Mobiliteit & Milieu heeft aan Stadswerken verzocht om de bebording op genoemde kruising te controleren en indien noodzakelijk de bebording ter plaatse aan te laten passen.

Wij hope u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw oplettendheid.

Met vriendelijke groet,

P. IJ.,
medewerker wijkbureau

Dat hoeft nou ook weer niet meteen, weghalen. Ik wilde het slechts begrijpen. Enfin, na een aantal weken geen bericht nog maar eens gevraagd en later nog een keer. Met steeds hetzelfde antwoord. Zo gaat dat. Vanmorgen stond ik voor het kruispunt te wachten en wat dacht je wat? Wég borden! Allemaal! Ik schat toch al snel zo’n tien of twaalf borden.

Meernbrug_2014-0328

Is dat even sterk? Ik wilde eigenlijk alleen maar weten hoe het zo gekomen was met die borden en ze worden zó weggehaald. Eens even denken, welke vraag zal ik de gemeente nu eens stellen?

 

 

Een bezuiningstip van Cornutus voor De Meern

Een aanzienlijk deel van De Meern, een van de voormalige dorpen ten westen van Utrecht en na een annexatie als wijk door het leven gaand, is ingericht als 30-kilometerzone. Ook zijn er de afgelopen jaren veel fietspaden aangelegd. Dat is helemaal niet verkeerd en het komt het het fietsverkeer zeer ten goede. Dat het lastiger wordt om met de auto vanuit de buitenwijk de kern te bereiken, nemen we voor lief.

De Meern is, zoals talloze andere dorpen in Nederland, de vorige eeuw gegroeid van een klein dorp naar een groot dorp. Eigenlijk hadden ´ze´ in de jaren zeventig een fijne rondweg aan moeten leggen, maar dat is nooit gebeurd. Met als gevolg dat er ergens in zo´n dorp, ook nu weer net als in al die talloze andere dorpen zonder rondweg, een fijn kruispunt is waar iedereen vanaf wil. Dat is hier het kruispunt bij de Meernbrug.

Er rijden behoorlijk wat auto´s, hoewel minder dan voorheen en fietsers kruisen er de snelbusbaan. Het maffe is dat je op alle wegen naar en van dat kruispunt maar 30 mag rijden en op het kruispunt zelf – wat zal het zijn, tweehonderd vierkante meter? – weer 50 mag.

Meernbrug 30 kilometer (1)

Meernbrug 30 kilometer (2) Meernbrug 30 kilometer (3) Meernbrug 30 kilometer (4)

Daar kunnen een paar verkeersborden verdwijnen.

.

Het kon ook niet goed blijven gaan!

.

De gemeente Utrecht doet er alles aan om het de fietsers naar de zin te maken. Geloof het of niet, soms slagen ze daarin. Zo worden fietssnelwegen aangelegd, met zo min mogelijk gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd verkeer, een lekker wegdek en liefst zonder verkeerslichten. De hele stad ligt inmiddels open, en de gemeente doet haar best om de bewegwijzering zo actueel mogelijk te houden. Ga er maar aan staan, een hele kluif. Ook in de wijk De Meern wordt aan de weg getimmerd.

Kruisje1_Snapseed

En omdat ze echt begaan zijn met het lot van de fietser geven ze hem een symbolisch kusje.

Kruisje2_Snapseed

En nog een.

Kruisje3_Snapseed

Ik herhaal, nog een. We houden nog steeds van je hoor.

Kruisje4_Snapseed

Zucht. Ja, ik ook van jou.

Kruisje5_Snapseed

Hoe vaak moet ik hou nou nog zeggen? Je weet het toch onderhand wel?

Kruisje6_Snapseed

Ach, sterf ook met je gezeur! Ik ga rechtdoor, je bekijkt het maar!

.

Bedankt voor de medewerking, gemeente Utrecht!

Fiets je om vijf uur ’s middags in het donker naar huis en dan stop je netjes voor het rode verkeerslicht. Een paar tellen later kijk je naar rechts of het al groen is. Jawel hoor, felgroen schijnen zó twee verkeerslichten in je giechel. En voor je het weet zet je aan om over te steken.

groen licht_cornutus

Verrek, het fietserlicht staat nog op rood!

..

Na dertig seconden ga je domme dingen doen, corrupt of niet

Gisterochtend fietste ik nog in het donker tijdens de spits over de voorrangsweg het dorp uit. Op de weg van rechts stond een lange rij wachtende auto’s, de bestuurders loerend op een gaatje. Een meter of dertig voor mij fietsten twee scholieren en ik hield mijn vingers al op de handremmen om tijdig te kunnen remmen mocht de eerste auto, een wit bestelbusje, ineens optrekken. De bestuurder schatte mijn afstand goed in en hij bleef wachten. Maar de automobilist erachter claxonneerde geagiteerd.

Ik moest meteen denken aan het boek boek Traffic Waarom wij rijden zoals we rijden (en wat dat over ons zegt) van de Amerikaanse journalist Tom Vanderbilt. Hij schrijft over verkeerssituaties en ons verkeersgedrag. Een mengeling van wetenschap en psychologie. Ik vond het een interessant boek, hoewel soms wat langdradig. Erg leuk vond ik vooral de beschrijvingen van drukke wegen of dorpskernen waar na het verwijderen van alle verkeersborden het aantal ongelukken dramatisch daalde. Klinkt altijd goed.

Hij onderbouwt ook waarom er in België meer verkeersdoden vallen dan in Nederland, twee verder toch zeer vergelijkbare landen: 122 tegen 50 per miljoen inwoners in 2004. Dat komt volgens Vanderbilt doordat België veel lager scoort op de ranglijst van minst corrupte landen. En als het tot de landscultuur hoort om algemene regels liefst naar eigen inzicht te interpreteren, brengt dit ook meer ongeregeldheden mee in het verkeer. Nou, daar kan ik niet over oordelen, laat staan dat ik het kan meten en onderbouwen. Alsof alle Belgen corrupt zijn!

Wat hij verder onderzoekt en wat jij en ik makkelijk zelf kunnen beproeven is dat de gemiddelde automobilist (dus jij en ik) na dertig seconden het wachten bij een kruispunt beu is en onaanvaardbare risico’s gaat nemen: vlak voor een aanstormende auto oversteken, wielrijders bijna van hun fiets rijden, andere weggebruikers compleet over het hoofd zien. Die onaanvaardbare risico’s in zijn boek zijn mede gebaseerd op uitspraken van automobilisten die, geconfronteerd met beelden van hun gedrag, zelf die term onaanvaardbaar gebruikten.

Probeer het eens als je straks in de auto zit. Begin maar te tellen zodra je stilstaat. Wedden dat je niet pas na dertig seconden begint te schuiven op je stoel?

Alcoholgebruik in Frankrijk

De productie en export van wijn zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor Frankrijk. Tegelijkertijd stijgt het aantal verkeersongelukken veroorzaakt door toeristen als gevolg van overmatig wijngebruik. Het dilemma waar de Franse regering nu voor staat is hoe ervoor te zorgen dat toeristen minder wijn drinken als ze nog moeten rijden en toch productie en omzet niet terug te laten lopen.

Een aantal departementen (Dordogne, Lot en Rhône) hebben daar nu iets op gevonden en vaardigen twee maatregelen uit. Ten eerste gaan zij een wijnpaspoort invoeren voor toeristen, waarin vastgelegd wordt hoeveel wijn een toerist heeft ingeslagen. Per persoon mag slechts een beperkte hoeveelheid wijn per dag genuttigd worden. Om te voorkomen dat de omzet terugloopt – vooral Nederlandse toeristen nemen veel wijn mee naar Nederland – kunnen ook flessen worden gekocht die op een speciale manier verzegeld zijn. Op bepaalde locaties, zoals bij de bekende péage-stations, zullen controles gehouden worden. Verbroken zegels leiden tot hoge boetes.

De tweede manier om het alcoholgebruik terug te dringen is de verkoop van wijn in kleinere flessen. Vanaf 1 januari 2011 kunnen toeristen nog slechts wijn in flessen van 50 cl. kopen in plaats van de gebruikelijke 75 cl. Onderzoek heeft uitgewezen dat kleinere flessen leidt tot minder drinken. Het departement Dordogne, waar onder andere Bergerac gemaakt wordt, is vooruitlopend op de officiële ingenagsdatum al begonnen met het verkleinen van de hoeveelheid wijn per fles. Omdat de oude flessen eerst op moeten, leidt dat soms tot koddige taferelen.